Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Standartları

04 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren , Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş ve Bakanlık Makamının 11/04/2017 tarihli ve 343 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı Standartları resmi gazetede yayımlanmıştır yönetmeliğe dair detaylar için tıklayınız

Zorunlu BES in İptali Mümkün Mü?

Zorunlu BES’in iptal edilmesi mümkündür fakat bunun için yasal bir süre vardır. Çalışanlar emeklilik planına dahil edildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde otomatik BES iptali için başvuruda bulunabilecekler. BES dahilinde olan çalışanlar, cayma süresinden sonra da istedikleri zaman BES ten çıkış yapabilecekler.

BES’ten çıkış bildiriminin emeklilik şirketine ulaşmasını müteakip on iş günü içinde çalışanın ödediği katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışanlara iadesi yapılacaktır.

Emeklilik halinde ise hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verilecek

Zorunlu BES Kesintili Sağlık Personeli Maaş Bordrosu

BES Bireysel Emeklilik Kapsamında memurların maaşlarında kesinti yapılarak uzun vadede tasarruf sağlanması amaçlanmaktadır.

Maaşlarda yapılacak olan zorunlu BES kesintisi ne kadar?

Maaşlarda yapılacak kesinti SGK prime esas kazançları üzerinden %3 tür.

5510 sonrası 2008 den sonra memur olanlar
BES Bireysel Emeklilik Sistemi (%3) = [Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı) x (%3)

5434 tabi 2008 den önce memur olanlar
BES Bireysel Emeklilik Sistemi (%3)= [(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*Maaş Katsayısı) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı) - %100 Artış]x%3

İnönü Hastanesi Sağlık Personeli Alımı

İnönü Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı

- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak , 2016 yılı
KPSSP3 puanlamasıyla , 90 adet hemşire

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak , 2016 yılı KPSSP3 puanlamasıyla , 2 adet fizyoterapist

- Radyoterapi önlisans programından mezun olmak , 2016 yılı KPSSP3 puanlamasıyla , 1 adet sağlık teknikeri

olmak üzere toplam 93 adet sağlık personeli alımı yapacaktır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Zorunlu BES Kesintisi Nedir?

Bes Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 yılının şubat ayında uygulamaya konuldu. SGK primlerinin 0/0 3 ü dikkate alınarak maaşlarda kesinti yapılmaktadır.

Konuyla ilgili Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik şöyle;

Karar Sayısı : 2017/9721

Resmi Gazete'de yayımlanma tarihi: 02.01.2017

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

PBS Kullanıcı Oluşturma Kullanım Klavuzu


PBS Kullanıcı Oluşturma Ekranı Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız

Kullanıcı Oluşturma ekranı; Kullanıcıların kura başvurularında veya Sağlık Bakanlığı personeli ise personel bilgilerini(Hizmet Puanı,Hizmet yerleri,Ünvanı,Derece/Terfi vb.) öğrenmek amacıyla oluşturulmuştur.Bu formda personel olan veya personel olmayan Kullanıcılar,bilgilerinde(Şifre,Unvan,Çalışma Durumu,İletişim Bilgileri vb) istedikleri zaman güncelleme yapabilirler.

Mernis Sorgulama Talebi Giriş için Buraya Tıklayınız

Gizli Sicil Notu Nasıl Sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı Personeli Gizli Sicil Notlarınızı öğrenmek için Yandaki "Personel Gizli Sicil Sorgulama" Bölümünü Kullanabilirsiniz.

1. Adım : Gizli Sicil Notunu Öğrenmek ile ilgili başvuru yapabilmeniz için eğer PBS kullanıcınız yoksa ilk önce "Kullanıcı İşlemleri" Bölümünden PBS kullanıcı oluşturmalısınız.
2. Adım : "Personel Gizli Sicil Sorgulama" Bölümüne girmelisiniz. Burada size TC Kimlik Numaranız ve kullanıcı oluştururken tanımladığınız şifreniz sorulacaktır.
3. Adım : 2. Adımdan sonra karşımıza çıkan ekrandan "Gizli Sicil Kodum Yok Yeni Oluşturmak istiyorum" butonunu tıklayınız.

Personel Gizli Sicil Notu Sorgulama

Yanlızca Sağlık Bakanlığında çalışan Personel buradan giriş yapabilir.
Atama işlemleri için Anasayfaya gidip Kura Başvuru ve Takip İşlemlerinden giriş yapınız.

Burada Personel Bilgi Sistemi için Oluşturduğunuz Şifreyi Girin
Bir Sonraki Aşamada Gizli Sicil Öğrenme Kodunuz Sorulacaktır

Nüfus Cüzdan No. yazan yere Kullanıcılar T.C. Nüfus Cüzdanında fotoğrafın altında yazan numarayı gireceklerdir. Kimlik Numarası 9 ile başlayan yabancı uyruklular ile nüfus cüzdanını henüz almamış olanlar bu alana 0 yazacaklardır. Nüfus Cüzdan Numarasının başında 0 yazanlar doğrulama başarısız uyarısı alıyorlarsa, numaranın başındaki sıfırı yazmadan giriş yapmalılar. Geçici Kimlik belgesi olanlar bu alana Sıfır yazacaklardır.

PBS Şifrenizi Unuttuysanız Ne Yapmalısınız?

PBS kullanıcısı olup şifrenizi unuttuysanız yapacağınız işlem aşağıda verilen bağlantıya tıklayıp 'şifremi unuttum' butonunu tıklayınız karşınıza çıkan ekrandaki ilgili yerlere 'TC kimlik No''Aile Sıra No' 'Sicil No' ve güvenlik kodunu tıklayarak işlemin tamamlanmasını bekleyiniz

* Şifrenizi yanlış e-posta ya gönderdiyseniz 'Şifremi Unuttum' linkinden başka bir e-postaya gönderebilirsiniz.

PBS Şifre Yenileme işlemleri İçin Tıklayınız

PSB Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemine daha önceden kaydınız var ve şifre değişikli talep ediyorsanız aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak 'kullanıcı adı' 'eski şifre' 'yenişifre' 'tekrar yeni şifre' ve aşağıda verilen güvenlik kodunu girerek yeni şifrenizi alabilirsiniz

PBS Şifre Değiştirme İşlemleri İçin Tıklayınız