İhbar Tazminatı Nedir? Nasıl Alınır?

İşverenin yapılan sözleşmesi fesh etmezden evvel çalışanına bildirim yapması şartı var.Daha anlaşılır tabirle işveren çalışanı işten çıkartmadan önce yazılı ve sözlü işçiye bunu bildirmekle yükümlüdür.
4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi uyarınca bildirim süreleri şöyledir.
-6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta,
- 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta,
-1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta,
-3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır.

Rapor Parası Ne Zaman Kesilir?

Rapor Parası Ne Zaman Ödenmez yada Kesintiye Uğrar?

5510 sayılı kanun gereğince;

Rapor alan kişinin hizmet akdiyle çalışıyor olması yada işten çıkışından itibaren on günü doldurmamış olmasıdır.Yine 90 günlük prim olması şarttır.Bununla beraber rapor günleri müddetince işyerinde çalışmaması gerekir.Çalıştığı tespit edilmesi halinde ödenen rapor parası yasal faiziyle beraber geri alınır.
Belirtilen şartlardan birine uyulmaması halinde rapor parası verilmez

Rapor parası kesintiye uğrar mı?

Doktorun tavsiyelerine uymaksızın hastanın kendi kusurundan dolayı iyileşmesi gecikir ve bu tespit edilirse SGK rapor parasında kesinti yapabilir.

Kıdem Tazminatında Neler Değişecek?

Yeni tasarıda kıdem tazminatında önemli değişiklikler yapılacağı vurgulanıyor.Fon sistemine geçişte neler değişecek?

Bu sistemle her çalışanın bireysel, işyerinden bağımsız kıdem tazminatı fonu için havuz oluşturulacak.

Yeni tasarıyla kıdem tazminatı almak için hak sahibi olanların yanı sıra istifa eden , bir yıl dolmaksızın işten çıkan yada çıkarılan herkeze , kaç gün çalışmış ise sisteme girilen veriler sayesinde kıdem tazminatı fonuna sahip olacak.

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı ; 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçinin işten ayrılırken şartları sağlıyor ise işveren tarafıdan ödemesi zorunlu olan tazminat çeşididir.

İşçinin Kıdem Tazminatı alabilmesi için aranan şartlar şunlardır:

-Çalıştığı yerde en az bir yıl çalışma süresini tamamlamış olmak
-İşçi kendi isteği ile değil işveren tarafından işten çıkartılmış ise( İşveren,işçinin iyi niyet ve ahlaki kurallara aykırı hareketler sergilemesi sonucunda işten çıkartıyor ise haklı fesih sebebiyle tazminat ödemez.)
- iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle işçi işten kendi isteği ile ayrılır ise
-Askerlik görevi nedeni ile işten ayrılıyor ise

Fiili Hizmet Zammı Nedir?

Halk arasında yıpranma payı olarak ta bilinen fiili hizmet zammı 4/A ve 4/B kapsamındaki sigortalıların ağır işte çalışıyor olması sebebiyle, yıl bazında kanunda geçen gün adedince prim eklemesi yapılıp daha erken emekli olma şansı verilmiştir.5510 sayılı kanunun 40. maddesinde yapılan düzenlemeler ile
Fiili yıpranma zammından faydalanacak meslek dalları ve kazandıkları prim gün sayısı şöyledir.

1) Kurşun ve arsenik işleri - Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar. 60 gün

SGK Rapor Parası Ne Zaman Yatar?

Rapor parası, geçici iş göremezlik belgesine sahip olan kişinin çalışmadığı günler için işverenden değil Sosyal Güvenlik Kurumundan hak sahibine ödenen ücrettir.

SGK iş kazası, meslek kazası ,doğum ,herhangi bir hastalıktan dolayı tedavi süresince, raporda belirtilen süre müddetince günlük maaşının 2/3 kadarını çalışana öder.

Rapor parası ptt yada ziraat bankasından çekilebilir.

Rapor tarihinden itibaren 8 ila 10 gün arasında hesaba para yatar.Fakat kontrol şarttır.Vaktinde alınmayan para hesaptan alınır.Rapor parası almak için tekrar başvuru yapması icap eder.Buda sürenin uzaması demektir.

E-Rapor Nedir? , Nasıl Kullanılır?

E_Rapor Uygulaması Nedir?

Hekimlerce verilen raporların hastane ve eczanelerin işbirliği içinde veri transferi yaparak sistemlere işlenmesi halidir.
e-raporun avantajları
önceden hasta elden rapor getirip işlemler manuel yapılıyor idi.Buda zaman zaman hatalar ve yığılmalara sebep oluyordu. e-rapor sistemi ile rapor verildiği anda sisteme eklendiği için hata payı kalmaması ve hastanın rapor için uğraşmasını sonlandırır.
Başka bir avantaj ise sahte rapor uygulaması bu sistem ile ortadan kaldırılmıştır.

Rapor alan kişi raporunu , kaç olduğunu , ne kadar ödenek alacağını e-rapor sorgulama kısmından e-devlet şifresi ve kimlik bilgileri ile kolay ve hızlı gerçekleştirebilir.

Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışma İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu alabilmek için aile hekiminden alınan sağlık raporu yeterli ve geçerli olmayacaktır. İşyerinde işhekimi mevcut ise işhekimi rapor verebilir yada işyerinin anlaşmış olduğu Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminden alınabilir.
Rapor alırken kişinin sağlık durumu,kullandığı ilaçlar,kronik rahatsızlıkları,fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları,kullandığı protezleri hekim sormasa bile belirtme zorunluluğu vardır.Zira raporda beyan edilmemiş sonradan bu sebeple bir aksilik söz konusu olduğunda sorumlu eksik yada yanlış bilgi vermesinden dolayı çalışan olabiliyor.
Ağır ve tehlikeli işte çalışanın raporunda işverence eklentiler istenebilir.Bunlardan bazıları;

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince işe girişlerde, iş yeri değişikliğinde, iş kazası,meslek hastalığı gibi sebeplerle işe ara veren kişilerin tekrar işine dönmesinde, işyerinde tehlike düzeyine ve çalışan ve çalışanın yaptığı işin vasfına bakılarak belirlenen zamanlarda işe uygunluk raporu alınmak zorundadır.

İşe giriş için sağlık raporu, yeni düzenlemeye göre işin az tehlikeli,çok tehlikeli olmasına bağlı olarak birkaç yerden alınabiliyor.

Eğer işyerinin iş hekimi varsa sağlık raporu işhekimince verilir.Yada Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) den temin edilir
OSGB nedir?

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu Ücreti Ne Kadar?

SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE ÜCRETLENDİRİLMESİ
Sosyal Güvenlik Kurumunca sevk belgesi düzenlenerek gönderilen hak sahiplerinin Sağlık Kurulu raporlarına ait giderleri, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Kuruma fatura edilir.
Kurumun ödeme kapsamında bulunmayan ve/veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri (ehliyet raporu, işe giriş başvurusu vb.) ile bu durumların tespitine yönelik düzenlenen rapor ücretleri kişilerden (istisna tutulan kişiler hariç) talep edilir.
Sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, kişilerden ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.